Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

Konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie plastycznym związanym z tematyką nadchodzących świąt. Zachęcamy wszystkich bez względu na wiek do wykonania pisanek, stroików oraz palm wielkanocnych. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu.

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu
2. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja twórczej aktywności mieszkańców Gminy Miłoradz w tym dzieci, młodzieży i
dorosłych
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- dzieci do lat 12
- młodzież
- dorośli

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni
2. Technika prac dowolna z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów plastycznych.
3. Każda praca musi zawierać dane autora (metryczka przymocowana do pracy) wraz z numerem kontaktowym do autora
4. Prace można składać w GOKiS Miłoradz oraz w każdej świetlicach wiejskich w godzinach ich otwarcia
5. Termin składania prac upływa 24.03.2016
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 25.03.2016
7. Wręczenie nagród dla laureatów oraz dyplomów za udział dla wszystkich pozostałych uczestników konkursu nastąpi w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia wyników

OCENA I NAGRODY

- Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii;
- Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc bądź wyróżnień
- ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator

KRYTERIUM OCENIANIA
- oryginalny pomysł
- estetyka wykonania pracy
- materiał użyty do wykonania pracy
- zgodność pracy z założeniami konkursu
- stopień trudności
- technika wykonania
- indywidualny charakter pracy
- samodzielność wykonania pracy

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac .
2. Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy GOKiS oraz ich dzieci

 

Konkurs plastyczny wielkanocny

Utworzono dnia 10.03.2016, 20:48

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: