Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu

Świąteczny konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową pt. „Magia świąt w moim domu”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu zaprasza dzieci i młodzież z Gminy Miłoradz do udziału w świątecznym konkursie na Ozdobę Bożonarodzeniową pt. „Magia świąt w moim domu”. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Miłoradz.

Zachęcamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy do wykonania oryginalnych ozdób choinkowych według autorskiego pomysłu. Poniżej prezentujemy regulamin konkursu. Termin składania prac mija 4 stycznia 2016 roku.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
"MAGIA ŚWIĄT W MOIM DOMU"

1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłoradzu. Patronat nad konkursem sprawuje Wójt Gminy Miłoradz. 
2. Celem konkursu jest pobudzanie i promocja twórczej aktywności dzieci i młodzieży
3. Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
- dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie zerówek
- dzieci klas I-III 
- dzieci klas IV-VI
- młodzież szkół gimnazjalnych

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy indywidualni 
2. Technika prac dowolna z wykorzystaniem wszelkich dostępnych materiałów plastycznych
3. Każda praca musi zawierać dane autora na załączonej karteczce
4. Prace można składać od poniedziałku do piątku w GOKiS Miłoradz oraz w każdej świetlicy wiejskiej w godzinach jej otwarcia
5. Termin składania prac mija 4.01. 2016 r.
6. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 08.01.2016 r.
7. Prace zostaną zaprezentowane na Uroczystej Sesji Rady Gminy 16.01.2016 r. podczas której nastąpi wręczenie nagród laureatom

KRYTERIUM OCENIANIA

- oryginalny pomysł
- estetyka wykonania pracy
- materiał użyty do wykonania pracy
- zgodność pracy z założeniami konkursu
- stopień trudności
- technika wykonania
- indywidualny charakter pracy

OCENA I NAGRODY

- Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii oraz wyróżnienia i dyplomy;
- Jury ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień
- Ocena Jury jest ostateczna i niepodważalna
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator Konkursu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac .
2. Prace zgłoszone na Konkurs przechodzą na własność organizatora.
3.Zgłoszenie prac na Konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

Więcej informacji nt. konkursu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Miłoradzu.

 

Świąteczny konkurs na Ozdobę Bożonarodzeniową pt. „Magia świąt w moim domu”.

Utworzono dnia 14.03.2016, 12:33

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: